Nolikums Bībeles svētkiem - olimpiādei 2015. gadāMēs ticam un ceram, ka Dieva žēlastībā veiksmīgi tiks sagatavoti un novadīti kārtējie 24. Bībeles svētki, kas notiks 2015. gada 11. aprīlī plkst. 10:00 Rīgas Kristīgajā vidusskolā (A.Deglava ielā 3,LV-1009, jābrauc ar 11. vai 22. trolejbusu līdz Lienes ielas pieturai vai 3. vai 52. autobusu līdz Daugavas stadionam).

„Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties Cilvēka Dēla priekšā." Lūk. 21:36


Glābšana Kristū

Kopīgās tēmas izpratnes jautājumi

 

4.-12.kl.
No Tevis Kungs nāk mana glābšana: 1.Moz.19:12-29; 2.Moz.15:1-19;
2.Sam. 22:1-51; Joēla 3:5; Ps.94:22; Ps.55:9; Ps.40:18; Ps107
 
Speciālie uzdevumi

3.kl.: uzdevumi tiek sastādīti pamatojoties uz Kristīgas mācības satura apguvi.
Papildus Rakstu vietas: Daniēla 3:19-32; Lūk.8:4-18;

4.-5.kl: Daniēla 3:19-32; Jonas gr.; Lūk.8:4-18, 49-56; Lūk 19:1-10; Jņ.5:1-47

6.-7.kl.: 2.Moz.14; Daniēla 3:19-32, Mat. 25:34-46; Lūk.8:4-18; 1.Tim.2:1-6; Ps.18

8.-9.kl.: Lūk.13:6-9, 23-30; Jņ.5:1-47; 2.kor.2:1-17; 1.Pēt.2:1-10; Ps. 86

10.-12.kl.: Lūk.21:29-36; Jņ.5:1-47; 2.kor.2:1-17; 1.Pēt.2:1-10; Ps. 118

 

 

Zelta panti


4.-7.kl.:  Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma, Viņš ir mans glābējs. Ps. 118:14

 

     8.-12.kl.: Tas Kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas rags, un mans augstais palīgs. Ps. 18:3


Papildinformācija


1.     Visi olimpiādes dalībnieki dalās vecumgrupās: 3kl.; 4.-5.kl.; 6.-7.kl.;
8.-9.kl.; 10.-12.kl.
Olimpiādes testa jautājumi tiek sastādīti no speciālo uzdevumu dotajām Rakstvietām.

2.     Aicinām piedalīties zīmēšanas konkursā par tēmu ”Glābšana Kristū”   
Darba ilgums 1 stunda, darbs ir veicams ar saviem materiāliem.

3.     Aicinām piedalīties radošajā konkursā (uzvedumi, dzeja, dziesmas, dejas u.c.).

4.     Aicinām skolotājus aktīvi iesaistīties svētku sagatavošanā un komisijas darbā, gaidām jūs stundu pirms svētku sākuma.

5.     Ēdināšana notiks skolas ēdnīcā.

6.     Maksa par pusdienām 1 skolēnam 1,40

7.     Pieteikumus sūtīt uz adresi: maritebrauna@inbox.lv

Pieteikumu nosūtīšanas beigu termiņš – 2015. gada 2. aprīlis

Lūdzam norādīt dalībnieku vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, pilsētu vai pagastu un pedagoga vārdu, uzvārdu, kā arī pedagogus, kas piedalīsies vērtēšanas komisijā.

8.     Labākie radošā konkursa priekšnesumi tiks iekļauti kopīgajā svētku koncertā.
                                                            
Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija
Marija Mārīte Brauna (tālr.26338099)

Iepriekšējo Bībeles svētku 2013 fotogrāfijas var apskatīt ŠEIT