Par Vērtībizglītības konkursa rezultātiem

ROSTOKAS IELA 44-16
RĪGA, LV 1050, LATVIJA, Reģ. Nr.50008012851
TĀLR. 67402508, mob.29542767, 26338099
SEB UNIBANKA RĪDZENES NOD. UNLALVX002 LV09UNLA0002400700203

 

Cien. skolotāji! 

   Pateicamies Jūsu skolēniem par piedalīšanos konkursā „Vēstule Kārļa Skalbes pasakas „Kaķīša dzirnavas” varonim”. Pateicamies Jums, ka devāt skolēniem šo iespēju un prasmīgi vadījāt viņu darbu.
   Paldies komisijai, kura rūpīgi izvērtēja darbus. Darba rezultātus var paskatīties ŠEIT. Apskatiet tabulu, ja ir kādas domas, tad piezvaniet Margaritai (tel. 29542767) vai Elitai (tel.26649549).
   Noslēguma konference visiem dalībniekiem un skolotājiem tiek plānota 2015. gada rudens brīvlaikā. Par laiku un vietu ziņosim atsevišķi.
Lai arī turpmāk Jums un skolēniem būtu radošais gars un kopā Jūs spētu veidot interesantus darbus!


Pateicībā, LKSA priekšsēdētāja Margarita Savicka