http://lksasociacija.blogspot.com/2016/11/normal-0-false-false-false-lv-x-none-x.html#more
2016. gada 5. novembrī Rīgas Kristīgas vidusskolas telpās sanāca kopā Latvijas Kristīgās asociācijas skolotāji, lai patīkamā gaisotnē varētu pabūt atmiņu pasaulē, jo nemanāmi aizsteigušies divdesmit gadi. Šķiet, ka pavisam nesen skolotāji, kuri apvienojās asociācijā, strādāja pie pamatdokumentu veidošanas, kristīgās mācības programmas izstrādes sākumskolas klasēm, sekmēja kristīgo vērtību izplatīšanu valsts skolās.
Lai varētu pasniegt šo jauno priekšmetu, bija nepieciešami apmācīti skolotāji. Paldies Laimai Geikinai un visiem Augstskolu mācību spēkiem, kuri organizēja saturīgus kursus Rīgā, valsts reģionos. Neaizmirstamas bija Lolitas Ērgles un Aijas Grīnbergas vadītās nodarbības.
Helēna Andersone organizēja Kristīgo skolotāju divus forumus. Katram pedagogam bija iespēja ieraudzīt sevi lielajā skolotāju saimē un konstatēt, ka ir daudz Dievu mīlošu kolēģu, un viņi vēlas Dieva Vārdu sludināt jaunai paaudzei.
Vai atceramies to jauko laiku, kad bērniem rādījām filmu „Jēzus”?
Skaidrīte Starka, realizējot projektu valsts skolās, spēja atvērt skolēnu sirdis. Tehnoloģijas nebija tādā līmenī, kā tagad - filma bija kasetē, un mēs skatījāmies televizora ekrānā. Bērni pārdzīvoja notikumus no Jēzus dzīves pēdējām dienām, raudāja, un kopā ar viņiem raudājām mēs.
Katru gadu bērniem tika piedāvātas iespējas piedalīties Bībeles svētkos-olimpiādēs, dažādos konkursos un vasaras brīvdienas pavadīt kristīgajā nometnē „Tavā tuvumā”. Bībeles svētki un vasaras nometnes vēl joprojām ir Mārītes Braunas aizraušanās. Dažādus konkursus rīko Ilvija Dambrauska un Elita Kleinhofa-Prūse.
Paldies visiem tiem skolotājiem, kuri bija atsaucīgi, vienmēr palīdzēja rīkot pasākumus un deva iespēju bērniem iepazīt skaisto Dieva pasauli.
Šodien mēs stundās izmantojam mācību grāmatas un darba burtnīcas, kuras veidoja autoru kolektīvs Ivetas Gailes vadībā. Inas Kovaļevas balsi mēs klausījāmies Kristīgajā radioraidījumā „Didaskalas”.
Šajos gados kopā ar mums bija Latvijas Kristīgā Misija, RARZI, Latvijas Bībeles biedrība, Bērnu Kristīgās Izglītības apvienība, Eiropas Kristīgo skolotāju asociācija. Viņi deva iespēju apmeklēt konferences un kursus, kur varēja klausīties interesantus lektorus, iepazīt dažādas idejas darbam klasē un dažādās ārpusklases nodarbībās. Latvijas Kristīgās Misijas sagādātās Bībeles ik gadu ceļo līdzi vidusskolu absolventiem. Skolotāji tika apgādāti ar BKIA piedāvātiem materiāliem. Bībeles Biedrība dāvināja skaistas jauniešiem paredzētas Bībeles. Gatavojoties Latvijas simtgadei, LKSA izdeva grāmatu „Kaķīša dzirnavas. Vēstules pēc simts gadiem”. Grāmatas autori - 1.-10. klašu skolēni. Mēs sadarbojamies ar daudzām Latvijas sabiedriskām organizācijām, risinām kopā ar viņiem svarīgus valsts jautājumus.
Šodien LKSA ir iesākusi ceļu trešajā desmitgadē. Daudz darba vēl priekšā. Katram, kurš mīl Dievu, līdzcilvēkus, jābūt nomodā par to, lai jaunā paaudze iepazīst Dievu, Viņa Vārdu un vienmēr turētu skaidru un tīru savu Sirdi. Mēs novēlam visiem saviem kolēģiem dažādās Latvijas vietās veselību un izturību arī nākamajiem gadiem. Ceram, ka arī turpmāk varēsim sekmīgi strādāt un nest Dieva Gaismu pasaulē...

Priecājieties Kungā vienmēr; es sacīšu vēlreiz – priecājieties!
(Fil. 4:4)
Foto no 20 gadu jubilejas svinībām var aplūkot šeit.

LKSA valdes vārdā Margarita Savicka