Bībeles svētki 2018


Mēs ticam un ceram, ka Dieva žēlastībā veiksmīgi tiks sagatavoti un novadīti

Bībeles svētki,

kas notiks 2018.gada 7.aprīlī plkst.10:00 Rīgas Kristīgajā vidusskolā
(A.Deglava ielā 3, LV-1009, jābrauc ar 11. vai 22. trolejbusu līdz Lienes ielas pieturai vai 3. vai 52. autobusu līdz Daugavas stadionam).
"Kas manus vārdus turēs, nebaudīs nāves nemūžam!" Jņ. 8:52

Paklausība


Kopīgās tēmas izpratnes jautājumi

4.-12.kl.
1. Zināt un prast paskaidrot  tēmas galveno domu, jedzienu "paklausība".
2. Zinat piemērus no Bībeles par paklausību un nepaklausību.
3. Zināt, kam mums ir jāizrāda paklausība un kam mums nav jāpakļaujas.

Speciālie uzdevumi

3.kl.: uzdevumi tiek sastādīti pamatojoties uz Kristīgas mācības satura apguvi.
Papildus Rakstu vietas: Lk. 22

4.-5.kl.:  1.Moz. 3; 1.Moz. 6-9; 1.Moz. 19; 1.Moz. 22; Jonas 1-4;  Lk.22; Ap.d. 5, Mt. 26-27.
6.-7.kl.:  1.Moz. 3;  1.Moz. 19; Jonas 1-4; Jozuas 6-7; Mt. 7; Lk.22;  Ap.d. 5, 9;
Mt. 26-27.
8.-9.kl.:  1.Moz. 3;  4.Moz. 22-24;  Jonas 1-4; Jozuas 6-7; 2.Ķēn. 4-5; Ap.d. 5, 9; Mt. 26-27.
10. -12.kl.:   2.Ķēn. 4-5; 2.Moz.(Izraela tauta); 4.Moz.20:1-11; Jozua 14:6-14;
Mt. 26-27; Jņ. 5:24-47.

Zelta panti


3.kl., 4.-7.kl.:  Es slavēšu To Kungu, kas man devis padomu; pat naktī mana sirdsbalss ir paklausībā modra. Ps. 16:78.-12.kl.: Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Jņ. 5:24Papildinformācija


Visi olimpiādes dalībnieki dalās vecumgrupās: 3kl.; 4.-5.kl.; 6.-7.kl.;
8.-9.kl.; 10.-12.kl.
Olimpiādes testa jautājumi tiek sastādīti no speciālo uzdevumu dotajām Rakstvietām.

Aicinām piedalīties zīmēšanas konkursā par tēmu ”Paklausība   
Darba ilgums 1 stunda, darbs ir veicams ar saviem materiāliem.

Aicinām piedalīties radošajā konkursā (uzvedumi, dzeja, dziesmas, dejas u.c.).

Aicinām skolotājus aktīvi iesaistīties svētku sagatavošanā un komisijas darbā, gaidām jūs stundu pirms svētku sākuma.

Ēdināšana notiks skolas ēdnīcā.

Maksa par pusdienām 1 skolēnam  €1,50

Pieteikumus sūtīt uz adresi: maritebrauna [et] inbox.lvPieteikumu nosūtīšanas beigu termiņš – 2018.g. 31.marts.

Lūdzam norādīt dalībnieku vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, pilsētu vai pagastu un pedagoga vārdu, uzvārdu, kā arī pedagogus, kas piedalīsies vērtēšanas komisijā.

Labākie radošā konkursa priekšnesumi tiks iekļauti kopīgajā svētku koncertā.

                                                                 
                                      LatvijasKristīgoskolotājuasociācija
Marija Mārīte Brauna (tālr.26338099)
Margarita Savicka (tālr. 29542767)