Seminārs katehētiem un kristīgiem skolotājiem "Garīgais impulss 5. Zīmju un simbolu valoda reliģiskajā izglītībā"ES ESMU dzīvības maize (Jāņa 6, 35).

Cilvēku dzīvē zīmes un simboli ieņem ievērojamu vietu. Tā kā cilvēks vienlaikus ir gan miesīga, gan garīga būtne, tad garīgas lietas viņš izsaka un uztver caur materiālām zīmēm un simboliem. Dievs runā uz cilvēku caur redzamo radību. Gaisma un nakts, vējš un uguns, ūdens un zeme, koki un augļi runā par Dievu, simbolizē vienlaikus gan Viņa diženumu, gan Viņa tuvumu.  (sal. KBK 1146-1147)
Baznīcas liturģijā izmantotās zīmes un simboli dāvā mums iespēju dziļai refleksijai (pārdomām). Šie ikdienas dzīves vienkāršie elementi – maize un vīns –, kas liturģijā Svētā Gara spēkā tiek pārvērsti Dieva žēlastības un klātbūtnes dāvanās, aicina mūs tuvoties Dieva noslēpumam.
Mūsdienu skaļajā, satrauktajā un steidzīgajā laikmetā mums un mums uzticētajiem bērniem, pusaudžiem un jauniešiem par visu vairāk ir nepieciešams brīdis klusumam, mieram un pārdomām. Viens no veidiem, kā veicināt iekšējo mieru, ir kontemplēt ikdienas dzīvē sastopamo simbolu – gaisma, maize, vīns, ūdens, eļļa - nozīmi, kuri atklāj Dieva žēlsirdību un mīlestību. Tāpēc šī gada semināra Garīgais impulss 5 tēma ir „Zīmju un simbolu valoda reliģiskajā izglītībā”.
Semināra laiks ir paredzēts garīgās dzīves padziļināšanai un stiprināšanai, izglītojošām lekcijām un praktiskām nodarbībām, Aglonas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanai un sadraudzībai.

Semināra rīkotājs: Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta Katehēzes metodiskais centrs sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju.
Semināra mērķauditorija: Katehēti un kristīgie skolotāji.
Semināra norises vieta: Aglona (Aglonas bazilika un Aglonas bazilikas klostera viesnīca, Aglonas maizes muzejs).
Semināra norises laiks: 16.09.plkst.20.00- 18.09.plkst.14.00.
Semināra dalības maksa: 20.00 EUR
Semināra dalībnieki saņems apliecību par 16 stundu izglītības programmu.
Pieteikšanās semināram līdz 9.09.2016.
Pieteikšanās semināram: lolita_ergle@inbox.lv; mob. tālr. nr. 29527064
Piesakoties ir nepieciešami sekojoši dati: vārds, uzvārds, personas kods (apliecībai), draudze/ skola, mobilā tel. nr., kā arī kādā veidā plānojat nokļūt Aglonā (vai ir personiskais transporta līdzeklis). Tas ir nepieciešams, lai varētu saplānot dalībnieku nokļūšanu uz Aglonu.
Zemāk sk. Semināra programmu.
Programma
Piektdiena 16.09.
19.00-20.00 Ierašanās/reģistrācija/iekārtošanās.
20.00-20.45 Vakariņas.
21.00-22.00 Iepazīšanās/sadraudzība.
22.00-23.00 Vakara lūgšana/ Adorācija.
Sestdiena 17.09.
7.45-8.00 Rīta lūgšana.
8.00-8.30 Brokastis.
8.40 – 10.10 Ikona – Durvis uz Mūžību (Žanete Narkēviča).
10.15- 11.45 Simbolu didaktika (Mathias Hein).
12.00 Svētā Mise Aglonas bazilikā.
13.15-14.00 Pusdienas.
14.30-17.30 Tematiska atpūtas pēcpusdiena (Maizes muzeja apmeklējums, Aglonas un Aglonas bazilikas kultūrvēsturiskais mantojums, individuāla pastaiga, meditācija pie ezera, u.c.).
17.30-19.00 Radošā darbnīca Simbolu didaktika. (Māksliniece un katehēta Ilze Možeika).
19.00-19.45 Vakariņas.
20.00-22.00 Garīgais impulss un stiprinājums. (priesteris Aleksandrs Stepanovs)
22.00-23.00 Adorācija/ pastaiga.
Svētdiena. 18.09.
7.45-8.00 Rīta lūgšana.
8.15-9.00 Brokastis.
9.15 – 10.30 Daudzveidīgu metožu pielietojums katehēzē un kristīgā mācībā. H. Gārdnera daudzpusīgā intelekta (multiple intelligences) teorijas praktiskais pielietojums. (Lolita Ērgle)
12.00 Svētā Mise Aglonas bazilikā.
13.00 Pusdienas.
13.15-14.00 Seminārā gūtās atziņas un ierosmes. Apaļais galds.
14.00 Mājupceļš.