No 6. līdz 18. septembrim Aglonā notika kristīgo skolotāju un katehētu seminārs Garīgais impulss 5 ar tēmu „Zīmju un simbolu valoda reliģiskajā izglītībā”.


Uz semināru sabrauca skolotāji no dažādām Latvijas vietām – vairāk no Latgales. Seminārs deva iespēju padziļināt garīgo dzīvi, baudīt Dieva klātbūtni rīta un vakara lūgšanās, piedalīties Svetā Misē.
Lekcijās centāmies saprast, kādi simboli izmantoti Bībelē, kādus simbolus izmantojam mūsdienās baznīcās. Interesi izraisīja lekcija par ikonas nozīmi kristieša dzīvē, ko nolasīja RARZI direktore Žanete Narkēviča. Matias Hains ievadīja klātesošos simbolu didaktikas pasaulē. Māksliniece un katehēta Ilze Možeika vadīja radošo darbnīcu par Simbola didaktiku. Katrs dalībnieks varēja izmēģināt savas spējas un izveidot simbolus, un iemūžināt tos nospiedumos. Paldies Ilzei arī par citām jaukām idejām, ko varētu izmantot darbā kristīgās mācības stundās, kā arī strādājot ar bērniem baznīcā. Maize arī ir simbols, tāpēc interesi izraisīja Aglonas Maizes muzeja apmeklējums. Muzeja saimnieces ļoti aizrautīgi stāstīja par maizi cilvēka dzīvē un par to, ka mūsu senči strādāja, lai viņa vienmēr būtu galdā.
Interesantu metodi piedāvāja Lolita Ērgle, lai varētu strādāt ar Bībeles tekstiem un iesaistīt darbībā visus skolēnus. Metode – skulptūras veidošana. Skolotāji ar lielu interesi iejutās lomās un parādīja savu redzējumu uz vienu no Bībeles fragmentiem.
Seminārs bija ļoti interesants un noderīgs turpmākajam darbam. Dalībnieki saņēma apliecību par 16 stundām. Tās bija tiešām brīnišķīgas stundas septembra trešās nedēļas nogalē. Gaidīsim nākamo gadu un ielūgumu uz semināru „Garīgais impulss 6”.