Katehētu un kristīgo skolotāju seminārs "Garīgais impulss 4" Skrīveros 2015.g.18.-20. septembrī


   Sācies jaunais mācību gads. Mūsu klases piepilda skolēni, kuri apgūst kristīgās mācības pamatus. Skolotāji vēlās smelties jaunas idejas, iepazīt citu skolotāju pieredzi, lai varētu arī savā darbā to izmēģināt. No 2015. gada 18. līdz 20. septembrim Skrīveros notika seminārs ”Garīgais impulss 4” katehētiem un kristīgās mācības skolotājiem.
    Šīs dienas Skrīveros bija piepildītas ar Dieva svētību un mīlestību. To izjuta katrs, kurš bija ieradies uz šo semināru. Lekcijas bija interesantas un ļoti noderīgas. Profesore Lūcija Rutka kopā ar klātesošiem risināja jautājumus par radošumu pedagoga kompetences veicināšanā. Profesore Terēze Druka lika pievērst uzmanību Svēto Rakstu studijām. Tas ir ļoti svarīgi katram no mums, jo tikai uzmanīgā lasīšana un teksta izpratne dod iespēju saprast, ko Dievs mums saka. Reliģijas pedagoģijas speciālists no Vācijas Matias Heins vadīja interesantas praktiskās nodarbības, Godly Play metodi katehēzē un kristīgajā mācībā rādīja RARZI maģistrante Regīna Paegle.  Lekcijas un nodarbības iedvesmoja katru dalībnieku izmantot iegūtās idejas savā darbā.
   Neizmirstama bija ekskursija uz Skrīveru dendroloģisko parku, jo gide, Skrīveru vidusskolas skolotāja Daina Vancāne-Viļuma, tik interesanti stāstīja par parka rašanos, ka likās, ka mēs esam to dienu dalībnieki.
    Dieva klātbūtni katrs izjuta Skrīveru katoļu baznīcā, kur notika vakara svētbrīži un rīta Svētā Mise.
   Pateicība Dievam, ka radās tāda iespēja pabūt kopā radošā gaisotnē, paldies Lolitai Ērglei, kura visus mīļi uzņēma savā skolā, paldies Skrīveru A.Upīša vidusskolas direktoram par iespēju izmantot skolas telpas, paldies sponsoriem: RARZI,  LKSA un  finansiālajam atbalsta fondam Vācijā „Bonifatius Werk”.  Visi dalībnieki apliecināja, ka tādas tikšanās ir nepieciešamas, un izteica vēlmi arī nākošgad piedalīties izglītojošā seminārā.

Margarita Savicka

Foto no semināra ”Garīgais impulss 4”
2015. gada 22. septembris