Nolikums zīmēšanas konkursam

Cien. Skolotāji!
Latvijas kristīgo skolotāju asociācija
aicina skolēnus piedalīties RADOŠAJĀ KONKURSĀ
Tagad mēs esam tie, kas Tev pateicamies, un tie, kas slavējam Tavas godības Vārdu.” (1. Laiku 29:13)


KONKURSA NOTEIKUMI:

1. Dalībnieki

1.1. Konkursā piedalās  skolēni no 7  līdz 16 gadu vecumam.

Darbi tiks vērtēti 4 grupās: 1.-2.kl., 3.-4. kl., 5- 6.kl., 7-9.kl.
Skolēniem darbs jārada patstāvīgi bez skolotāju, vecāku vai citu personu palīdzības.
1.2. Viena persona var iesniegt vienu darbu.

2. Konkursa darbs
2.1. Darbam (zīmējumam, gleznai, kolāžai) jābūt izpildītam uz jebkura veida papīra , audekla  vai citas pamatnes A 3 formātā .
2.2. Pēc autora izvēles, darbu var izpildīt vienā vai jauktās tehnikās, izmantojot  zīmuļkrāsas, flomāsterus, akvareļkrāsas, guašu, tušu, pasteļkrītiņus, kā arī līmējot dažādu faktūru papīru vai citu materiālu.
2.3. Radošajā darbā jāatspoguļo  vienu  no piedāvātajiem simboliem
Simboli:
Kristus simboli
*Vīnakoks
*Jūras gliemežvāka simbols
Svētā Gara  simboli
*Baloža simbols
Jaunavas Marijas  simboli
*Lilija
*Baltā vai rozā roze
*Sniegpulkstenīte
Trīsvienības simboli 
* zobenveidīga lilija
* Saistītie pusloki

2.4.    Darbā izteiktajam idejām un to atspoguļojumam jābūt saprotamam trešajai personai.
2.5.  Dalībai  konkursā  iesniedzami tikai oriģināldarbi.
2.6.   Netiks vērtēti darbi, kuru tapšanā izmantots dators.
2.7.   Konkursam iesūtītie darbi to autoriem netiks atgriezti.

3. Konkursa darbu iesniegšanas prasības
Pieaugušajiem jāpalīdz noformēt darbu saskaņā ar konkursa noteikumiem.

Iesniedzot darbu, drukātiem burtiem  jānorāda  autora vārds, uzvārds, vecums, klase, skolas  nosaukums, darba nosaukums; kā arī skolotāja(-s) vārds, uzvārds un jāpielīmē darba aizmugurē kreisajā augšējā stūrī.
Darbu iesniegšanas datums: 2013.gada 25.marts ( pasta zīmogs). Konkursa darbus gaidīsim līdz marta beigām.
Adrese, uz kuru jānosūta darbi
Radošajam konkursam
Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola
Skolas iela 2, Glūdas pag.  Nākotne
Jelgavas novads
LV - 3040

4. Darbi būs novērtēti un izvietoti apskatei
-          Kristīgās Misijas skolotāju konferencē 2013.gada 20.-21.aprīlī;
-          Bībeles svētkos 2013.gada 27.aprīlī Rīgas Kristīgajā vidusskolā

5. Apbalvošana: 
Labākie darbi tiks apbalvoti ar diplomiem un speciālām balvām.
Kontakti: Margarita Savicka  29542767  margsa@inbox.lv
                Ilvija Dambrauska  29659609  saulespuke@inbox.lv