Bībeles svētki 2013. Nolikums

Mēs ticam un ceram, ka Dieva žēlastībā veiksmīgi tiks sagatavoti un novadīti kārtējie 22. Bībeles svētki, kas notiks 2013.gada 27.aprīlī plkst.10:00 Rīgas Kristīgajā vidusskolā (A.Deglava ielā 3,LV-1009, jābrauc ar 11. vai 22. trolejbusu līdz Lienes ielas pieturai vai 3. vai 52. autobusu līdz Daugavas stadionam).

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību
(Sal.pam.3:5-6)

 

Paļāvībā uz Dievu

Kopīgās tēmas 
 4.-12.kl.

Es paļaujos uz Tevi Kungs:

Jonas 3; Jes.12; Ps.27:1-3, Ps.51, Ps.56:4, Ps.121, Ps.130:5, Ps.141:8-9, Ps.113:8-10; Jes.12; Ps.143.Dievs aizsargā un rūpējas par tiem, kas uz Viņu paļaujas:
2.Moz.4:10-16; 2.Moz.16; 4.Moz.22; Cakarijas 10; Ecēhiēla 39:21-29; Ps.34; Mihas 6:6-8; 1.Ķēn.3;Tie, kas paļaujas tikai uz sevi, saņem savu algu:

1.Sam.13:1-14, 28:5-20; 1.Ķēn.11:4-13; Ījaba 8:13-22, 38; Jer.7:3-11; Jņ.atkl.22:11-15; Jes.36:9; Ps.62:11


Speciālie uzdevumi

4.-5.kl: Ps.23, 34:9, 34:23, Jozua 6; 1.Sam.17; 2Ķēn.5; Sal.pam.3; Lūk.1:26-38, 6:46-49; Lūk.22:39-66, 8:22-25; Mt.14:22-33.6.-7.kl.: Ps.46, Ps.65, Ps.112; Sal.pam.3; Jes.12, Mt.15:21-28; Lūk.1:20-66, 12:22-40, 19:11-27; Ap.d.26-28; 1.Tim.1.8.-9.kl.: Ps.46, Ps.65, Ps.112; Sal.pam.3; 1.Ķēn.17:1-16; Ījaba27; Jņ.10:1-18; Ap.d.13:46-52; 2.Kor.3:1-6; Mk.13:1-23; Mk.13:32-37; 2.Tes.3:3-1710.-12.kl.: Ps.16:1; Ps.91, Sal.pam.3; Hagaja 1-2; Esteres 3-8; 1.Ķēn.18:20-40; Ījaba27; Jer.7:3-11; Jņ.10:1-18; Ap.d.13:46-52; 2.Kor.3:1-6;

Zelta panti

4.-7.kl.

Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. (Sal.pam.3:5-6)
 
     8.-12.kl.

Tas Kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas rags, un mans augstais palīgs. (Ps.18:3)


Papildinformācija 

  1. Visi olimpiādes dalībnieki dalās vecumgrupās : 4.-5.kl.; 6.-7.kl.; 8.-9.kl.; 10.-12.kl.
  1. Aicinām piedalīties zīmēšanas konkursā par tēmu Paļāvībā uz Dievu”
Darba ilgums 1 stunda, darbs ir veicams ar saviem materiāliem.

  1. Aicinām piedalīties radošajā konkursā (uzvedumi, dzeja, dziesmas, dejas u.c.).
  1. Aicinām skolotājus aktīvi iesaistīties svētku sagatavošanā un komisijas darbā, gaidām jūs stundu pirms svētku sākuma.
  1. Ēdināšana notiks skolas ēdnīcā.
  1. Dalības maksa 1 skolēnam – Ls 0,80
  1. Pieteikumus sūtīt uz adresi: maritebrauna@inbox.lv
 Mārīte Brauna
Rostokas 44-16,
Rīga, LV-1029

Pieteikumu nosūtīšanas beigu termiņš – 2013.g. 20.aprīlis

Lūdzam norādīt dalībnieku vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, pilsētu vai pagastu un pedagoga vārdu, uzvārdu, kā arī pedagogus, kas piedalīsies vērtēšanas komisijā.

8.      Labākie radošā konkursa priekšnesumi tiks iekļauti kopīgajā svētku koncertā.

Latvijas Kristīgo skolotāju asociācija
Mārīte Brauna (26338099, 67402508-vakaros)