Seminārs "BĒRNS AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM ĢIMENĒ, SKOLĀ UN BAZNĪCĀ"Svētdienas skolu skolotājiem, mācītājiem, draudžu darbiniekiem,
skolotājiem un speciālās izglītības skolotājiem,
bērnu sociālo aprūpes centru un sociālo dienestu speciālistiem –
sociālajiem darbiniekiem, rehabilitētājiem un aprūpētājiem –,
nevalstisko organizāciju pārstāvjiem,
kā arī citiem interesentiem
piedāvājam iespēju piedalīties vienas dienas bezmaksas
seminārā
par bērnu un jauniešu ar attīstības traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā
„BĒRNS AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM ĢIMENĒ, SKOLĀ UN BAZNĪCĀ”.

Semināru vadīs sociālās integrācijas konsultants Jūsteins Bildējs (Jostein Bildøy) no Norvēģijas.

Seminārs veltīts šādām tēmām:
·         ar sadzīvi un sabiedrisko dzīvi saistītie izaicinājumi ģimenēs ar īpašām vajadzībām; brāļu un māsu domas un izjūtas; atšķirīgie brāļi un māsas, kuri tomēr ir līdzīgi;
·         izaicinājumi, ar ko bērns ar īpašām vajadzībām saskaras svētdienas skolā un vispārizglītojošā skolā;
·         kāda nozīme videi:  slieksnim, pārlieku spilgtam apgaismojumam vai telpas šaurībai;
·         bērns ar attīstības traucējumiem – kā „normāls”; kā panākt, lai ikviens bērns un pusaudzis grupā (piemēram, svētdienas skolā vai klasē) justos „normāls”.

J.Bildējs  uzlūko cilvēku kā vienotu veselumu – ar individuālām fiziskām, emocionālām, sociālām, intelektuālām un garīgām vajadzībām – un savā metodikā par sensoro (maņu) iespaidu izmantošanu izglītojošajā darbībā balstās H. Gārdnera teorijā par daudzveidīgo intelektu (angl. multiple intelligencies).
Katras tēmas izklāsts sāksies ar ievadu, tam sekos konkrēti piemēri, gadījumu analīze un diskusija jauktās vai nozares profesionāļu grupās (skolotāji/ draudžu darbinieki/ sociālie darbinieki/ brīvprātīgie u.c.). Seminārs notiks norvēģu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.

Par lektoru


Jūsteins Bildējs (1966) ir triju dēlu tēvs un jau 22 gadus iedvesmo un apmāca brīvprātīgos darbiniekus daudzviet Norvēģijā.
·         18 gadus strādājis kā konsultants Norvēģijas Svētdienas skolu asociācijā, iedvesmojot un apmācot vietējo svētdienas skolu darbiniekus un veicinot bērnu un jauniešu ar smagiem un kompleksiem attīstības traucējumiem sociālo iekļaušanu;
·         2007. gadā zaudējis savu pirmdzimto dēlu, kuram bija kompleksi attīstības traucējumi (cerebrālā parēze) un kurš sasniedza gandrīz 13 gadu vecumu un mācījās vietējā skolā.
·         kopš 2003. gada kopā ar dzīvesbiedri vada seminārus pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, kas strādā ar šīm ģimenēm, kurās aug bērns ar attīstības traucējumiem;
·         Norvēģijas Baznīcas uzdevumā izstrādājis metodisku materiālu „Es arī!” (norv. „Eg og”) pusaudžu ar kompleksiem attīstības traucējumiem iekļaušanai iesvētes mācības grupās draudzēs, izmantojot  daudzveidīgā intelekta teoriju un sensoros jeb maņu iespaidus (2010). Rokasgrāmata tiek izmantota daudzās draudzēs un 2013.gadā to plānots izdot audiogrāmatu neredzīgu pedagogu vajadzībām;
·         kopā ar dzīvesbiedri vada atbalsta grupas bērnu zaudējušiem vecākiem.

Semināru organizē LELB Svētdienas skolu nozares darba grupa sadarbībā ar Rīgas Veco Sv. Ģertrūdes ev. lut. draudzi.
Semināra norises laiks: sestdiena, 2013. gada 9. februāris.
Norises vieta: Rīgas Vecā Sv.Ģertrūdes ev. lut. baznīca Rīgā, Ģertrūdes ielā 8.

Nokļūšana: ar 12.,14.,17. trolejbusu vai 1.,3.,6.,9.,21.(u.c.) autobusu līdz pieturai Ģertrūdes iela
vai 20 min. gājiens kājām no autoostas.

DARBA KĀRTĪBA - sestdiena, 9. februāris
9.30-10.00    Dalībnieku reģistrācija un kafija
10.00-10.20  Semināra atklāšana
10.20-11.00  Ieskats H.Gārdnera daudzveidīgā intelekta teorijā un lektora pieredzē par ģimenes un dažādu institūciju sadarbību.
11.00-11.45  Ģimenes ar īpašām vajadzībām grūtības un prieki.
12.00-13.00  Izaicinājumi, ar ko bērnam jāsastopas svētdienas skolā, draudzē, pašvaldībā vai skolā.
13.00-14.00  PUSDIENLAIKS*
14.00-15.30  Izaicinājumi un attieksme.
15.30-16.00  Kopsavilkums un noslēguma diskusija.

* Tēju, kafiju, kā arī siltu zupu nodrošinās semināra rīkotāji. Aicinājums ņemt līdzi groziņus ar gardumiem kopīgajam kafijas galdam.

Semināra mērķis: atbalstīt Latvijas dažādu nozaru speciālistu sadarbību pilnvērtīgas fiziskās, sociālās un garīgās dzīves iespēju nodrošināšanā bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, iedvesmojoties no Norvēģijas pieredzes un pieejas.

Ar šo semināru iecerēts ierosināt pasākumu virkni saistībā ar cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanas un vides pieejamības veicināšanu (tai skaitā arī iekļaušanos un iekļūšanu draudžu vidē).
Organizatori aicina atsaukties domubiedrus un atbalstītājus turpmāko aktivitāšu plānošanai un īstenošanai.

Lūdzam pieteikties dalībai seminārā līdz 4. februārim, atrakstot uz elektroniskā pasta adresi daina@norden.lv un norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, kā arī pārstāvētās organizācijas nosaukumu un amatu. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ lūdzam pieteikties savlaicīgi.

Papildu informācija: Iveta Kalme (26064557, iveta.kalme@lelb.lv ) vai Daina Mežecka (29394399, daina@norden.lv


Ar cieņu,
LELB Svētdienas skolu nozares darba grupa
Rīga, 2013. gada 17. janvārī.