EurECA ziņas par Latviju, 2012. gada jūlijs

Autors: Margarita Savicka, Latvijas kristīgo skolotāju asociācijas priekšsēdētāja.

Vēl viens skolas gads ir aizritējis, un mēs apzināmies, ka visi esam daudz ieguldījuši Dieva darbā Latvijā, tomēr Dieva plānā ir vēl daudz vairāk.

Šajā gadā Latvijā kristīgie skolotāji apmeklēja konferences, kas veltītas Bībeles principu integrēšanā izglītības sistēmā, un to organizēja Kristiešu misija sadarbībā ar Latvijas kristīgo skolotāju asociāciju. Šādas konferences tiek organizētas trīs reizes gadā, un tajās piedalās vairāk par 300 skolotājiem no dažādām konfesijām. Daudzi no šiem skolotājiem pasniedz kristīgo mācību skolēniem no pirmās līdz trešais klasei; citiem skolēniem kristīgā mācība ir izvēles priekšmets. Visas pedagogu pūles šajā darbā ir parādīt bērniem, ka Jēzus viņus mīl un ka mums ir arī jāmīl Jēzus.

Latvijas kristīgo skolotāju asociācija organizē dažādus pasākumus skolotājiem un skolēniem. Piemēram, šajā mācību gadā bērni vecumā no 7 līdz 16 gadiem varēja piedalīties virtuālajās zīmēšanas sacensībās. Uzvarētāji, viņu vecāki un skolotāji balvā saņēma ekskursiju uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu.

Papildus skolēniem no 10 līdz 13 gadiem, kas apgūst kristīgo mācību, ir iespēja piedalīties gadskārtējā olimpiādē, kas notiek Rīgā. Šajā skolēnu iecienītajā olimpiādē bērni parāda savas zināšanas par Bībeli dažnedažādos veidos, tai skaitā, mākslā un radošos uzvedumos.

Katru gadu asociācija organizē kristīgo nometni bērniem no maznodrošinātajām ģimenēm. Nometnē bērni iepazīstas ar jauniem draugiem, papildina savas zināšanas par Bībeli un cenšas izprast kristīgās vērtības. Zemāk ir daži attēli iz jauniešu nometnes dzīves.